SQL Server - online kurs!
Cena sa popustom
14.900 RSD
Popust
49%
Originalna cena
28.900 RSD
Ova ponuda sigurno važi još*:
20220127
* Prikazano vreme je ugovorom zagarantovano da je kompanija dužna da ispoštuje sve kupce koji kupe do ovog perioda. Ukoliko kompanija želi da nastavi prikazivanje ove ponude, ponuda će se obnoviti i kupci dobijaju novo zagarantovano vreme.
Osnovne informacije
Ponuda obuhvata:
  • SQL Server - online kurs.
Kurs SQL Server će predstaviti sve specifičnosti SQL servera na primeru pravljenja baze podataka za online prodavnicu. Baza podataka koja se koristi je slična onima koje se koriste u velikim trgovinskim lancima. Svi primeri su realni i pokrivaju više od 90% zadataka sa kojima se programeri baza podataka susreću u svom svakodnevnom poslu. Kurs je pun praktičnih saveta koji mogu da nadomeste praktično iskustvo.
Tokom kursa SQL Server, steći ćete znanje potrebno za dizajniranje baze podataka, pravljenje složenih upita i procedura. Naučićete da koristite veliki broj funkcija koje su dostupne, da pišete procedure i
funkcije, kao i da pozovete SQL procedure iz programskog jezika Python. Ovladaćete tehnikama koje su  potrebne za pravljenje backup-a baza podataka i naučićete da importujete podatke iz Excel-a u SQLserver, kao i da eksportujete podatke iz SQL servera u Excel. Kao bonus, naučićete da pišete trigere.
Kurs je dostupan na online platformi https://kurseviprogramiranja.rs/kursevi/baze-podataka/
Kurs se sastoji od 67 lekcija, 8 kvizova i 14 zadataka koji će Vam pomoći da obnovite i utvrdite stečeno
znanje. Na kraju kursa se nalazi završni zadatak gde ćete moći da primenite sva znanja koja ste stekli na
kursu. Očekivano vreme za završetak kursa je četiri meseca.
Dodatne informacije
Sadržaj kursa:
Lekcije:
- Uvod u baze podataka
- SQL Server 2019 Express – instalacija
- Startovanje SQL Servera
- Import iz CSV fajla u tabelu
- Okruženje SQL Servera
- Prečice u okruženju SQL Servera
- Naredba SELECT
- WHERE klauzula
- Standardni logički operatori: AND, OR
- Operator LIKE i wildcard karakteri % i _
- Komentari
- Importovanje podataka iz Excel-a
- ALTER TABLE i UPDATE TABLE
- ORDER BY
- Tipovi podataka u SQL serveru
- VARCHAR i NVARCHAR i funkcije za rad sa njima
- Rad sa datumima, funkcije za rad sa datumima
- CAST i CONVERT()
- Tabele i atributi
- Primarni ključevi
- Spoljni ključevi
- Funkcionalna zavisnost i potpuna funkcionalna zavisnost
- Tri normalne forme
- Prva normalna forma (1NF)
- Druga normalna forma (2FN)
- Treća normalna forma (3FN)
- Redizajniranje tabele Artikli
- Redizajniranje tabele Kupci
- Atomske vrednosti atributa
- Nova tabela KarticeLojalnosti
- Nova tabela Potkategorija
- Uvod u relacije
- Kreiranje nove tabele Narudžbenica
- Kreiranje nove tabele Stavke
- Menjanje tabele Kupci
- Database Diagram
- Tabela EAN
- Unos podataka u tabelu Narudžbenica
- Backup baze podataka
- Restore baze podataka
- Uvod u skupovne operatore
- Operatori UNION i UNION ALL
- Operator INTERSECT
- Operator EXCEPT
- Uvod u agregatne funkcije
- Agregatne funkcije nad celom tabelom
- Upotreba WHERE klauzule u agregatnim funkcijama
- GROUP BY klauzula
- Grupisanje po više atributa
- HAVING klauzula
- Uvod – spajanje tabela
- INNER JOIN
- LEFT OUTER JOIN
- RIGHT OUTER JOIN
- FULL OUTER JOIN
- Povezivanje tabela preko više kolona
- CROSS JOIN (bonus lekcija)
- Podupiti, EXISTS, ALL
- Rad sa pogledima u SQL serveru
- Procedure u SQL serveru
- Funkcije u SQL serveru
- Trigeri u SQL serveru (bonus lekcija)
- Povezivanje SQL servera i Pythona
- Eksportovanje podataka u SQL serveru
- Kursori u SQL serveru
- Puškice za SQL server
- Korisni linkovi
Zadaci:
1. Halloween Costume
2. Osnove SQL-a
3. Operatori u SQL serveru
4. EAN importovanje
5. ORDER BY
6. Tipovi podataka
7. Kartice lojalnosti
8. Agregatne funkcije
9. Podupiti
10. Pogledi
11. Procedure
12. Trigeri
13. SQL server i Python
14. Eksportovanje podataka iz SQL servera
Kvizovi:
1. Osnove SQL-a
2. UPDATE TEBLE i ALTER TABLE
3. Tipovi podataka
4. Baze podataka – obnavljanje
5. Baze podataka – ključevi
6. Baze podataka – konstrejnti
7. Skupovni operatori
8. Agregatne funkcije
Završni zadatak

Svi polaznici prilikom upisa kursa dobijaju mentora koji prati njihov rad i koga mogu da pitaju u slučaju
da nešto ne razumeju.
Na kraju kursa dobijate sertifikat. Nakon plaćanja kurs je dostupan 6 meseci.
Napomene
Kupon možete iskoristiti najkasnije do 27.02.2022.
  • Kupon važi za jednu osobu 
  • Možete kupiti više kupona
  • Nakon isteka roka iskoristivosti kupon nije moguće koristiti 
  • Nakon rezervacije dobijeni kupon sa vašim imenom i prezimenom prosledite na mejl infо@kurseviprogramiranja.rs kako bi se aktivirao u sistemu
Kako funkcionišu kuponi?
1. Poručite ponudu online ili dođite u naše prostorije.
2. Platite u pošti ili putem e-bankinga ili direktno kod nas.
3. Nakon uplate šaljemo kupon na email ili dobijate kupon kod nas.
4. Sa kuponom idete kod našeg poslovnog partnera da iskoristite uslugu.
O kompaniji
Naziv: Procoding edukativni centar
Adresa: Gandijeva 132
Mobilni: 062/1513644
Autobusi: 89, 95, E6
Website: procoding.rs
E-mail: info@procoding.rs
Mini anketa
Pomozite nam da zaznamo vaše mišljenje. Koliko je atraktivna ova ponuda?
Hvala Vam na informaciji!
Bonus kod nas!
Kupite u našoj poslovnici 2 ili više kupona i dobijate poklon od nas!
Napomene
Kupon možete iskoristiti najkasnije do 27.02.2022.
  • Kupon važi za jednu osobu 
  • Možete kupiti više kupona
  • Nakon isteka roka iskoristivosti kupon nije moguće koristiti 
  • Nakon rezervacije dobijeni kupon sa vašim imenom i prezimenom prosledite na mejl infо@kurseviprogramiranja.rs kako bi se aktivirao u sistemu
Mapa
Komentari
Trenutno ne postoji nijedan komentar. Budite prvi koji ćete komentarisati.
Ostavite komentar
Ime i prezime:


Komentar:

1 + 3:


Pošalji